Fonter och typsnitt

En fördel med att skriva en text på datorn är att man som bekant kan välja mellan en uppsjö av olika fonter och typsnitt för att göra det hela lite snyggare, mer spännande eller lite roligare beroende på vad man vill åstadkomma.

Många typsnitt, som till exempel Times New Roman och Arial med flera, är idag välkända och också de som de flesta använder när de ska skriva en text. Utöver finns det även mer festliga typsnitt som exempelvis Comic Sans eller varför inte Wingdings, som inte består av bokstäver utan symboler, vilket dock gör det ganska oanvändbart om man ska skriva någonting.

Ordbehandlare eller (som våra östgrannar i Finland kallar det) textbehandlingsprogram är verktyg som vi använder för att skriva på datorn. Det är med andra ord specialskrivna program som Word och Macs Pages. Kontorsprogram som är skapade för textbehandling började utvecklas på 1970-talet. Sen dess har utvecklingen ständigt gått framåt med allt högre fart. Ordbehandlares funktioner har blivit allt mer avancerade samtidigt som man har gjort det allt lättare för användaren att knappa in sin text.

Idag är Microsoft Word i särklass populärast av alla ordbehandlingsprogram. En halv miljard människor världen över använder Word för att skriva sina texter. Google försöker konkurrera med ett webbaserat program – Google Docs. Kvalitet och funktionalitet på den produkten är dock fortfarande inte den bästa. För två år sedan köpte Google ordbehandlingsföretaget Quickoffice och har försökt att bygga ut Google Docs med hjälp av de kunskaper och resurser man fått från förvärvet. Det återstår att se om Googles produkt kommer att bli en värdig konkurrent till Word.