Vad innebär cloudsourcing?

Alla stora företag har en IT-avdelning som sköter om företagets IT-verksamhet. Det kan vara allt från servrar, datorer, IT-säkerhet, information och så vidare. Istället för att lagra all information på servrar kan företag nu använda molntjänster för de ändamålet.

Molnet är egentligen en samling av mängder med servrar runt om i världen där företag och privatpersoner kan lagra information. Istället för att investera i egna servrar kan du använda tredje part. Det gör det billigare för företaget i långa loppet och ni behöver inte en lika stor IT-avdelning som tar hand om servrar och information.

Vad är då cloudsourcing?

Det betyder helt enkelt att företaget outsourcar sin IT-verksamhet till tredje part som tar hand om den del där det kommer till lagring av information i cyberrymden. Servrar som används till molnet har en mycket hög säkerhet med många lager av kryptering för att hålla informationen som lagras där helt säker.

Om du har funderat på cloudsourcing tidigare men inte riktigt bestämt dig så finns det bra information online om ämnet. Program som är tillgängliga i molnet är bland annat Azure och Microsoft 365. Om ni är redo att ta ert företag in i framtiden är molnet rätt väg att gå!