Vikten av rätt typsnitt

För att webbsidan ska fungera optimalt är det viktigt att du valt rätt typsnitt för det ändamål du tänker använda sidan till. Det finns egentligen inga begränsningar, men läsbarheten av texten och den känsla du vill förmedla kan stå och falla med ditt val.

Fonts symbols!

 

För att ge ett seriöst intryck är det även viktigt att göra texten på sidan enhetlig. Rena raka typsnitt fungerar bra för fakta och de mer snirkliga typsnitten känns mer personliga och valet kan på så vis förstärka det du vill uttrycka som exempel lämnas aldrig ett läkarbesked till patient i Comic Sans utan här används ett lättläst typsnitt.

Vid lång löpande text är det viktigt att typsnittet är lättläst, annars tröttnar man fort och slutar läsa innan slutet. Har du en kortare text som kanske är lite mer personlig kan valet av font vidgas något. Man kan likna valet av font vid valet av kläder. Man har ett antal praktiska plagg som används flitigt i de flesta sammanhang. De passar till det mesta och kan framhävas vid behov med fet, kursiv och understruken stil. Favorit plaggen åker på vid speciella tillfällen och passar bara ibland.