Typsnitt för webben

Typografi är något vi alla stöter på dagligen, men som vi oftast inte reflekterar över. Att vi inte lägger märke till den är inte konstigt, skickligt utförd typografi märks inte.

Så vad är då typografi? Typografi är samlingsnamnet för arbetet med att utforma texter så att textens budskap ska framgå så tydligt som möjligt, samtidigt som den ska vara estetiskt tilltalade för läsaren. De flesta är nog inte medvetna om typografi, men inom vissa yrkeskategorier som till exempel grafisk design eller art director så är det ett hett ämne där det förekommer livliga diskussioner om hur den optimala typografin ser ut – något man utröna i den här artikeln på Internetworld.

Typografin har en lång historia som tog sin början tillsammans med tryckerikonsten, den förekommer överallt där det finns text i någon form. Det kan vara på skyltar, i tidningar, på affischer eller i instruktionsböcker. Det gäller såväl tryckt text, som text på webben. Målet med typografi är att arbeta med textens läsbarhet. Om texten inte är läsbar så finns ingen möjlighet att förmedla budskapet som den innehåller.

I många fall där text anses vara svårbegriplig så kan det i själva verket vara problem med typografin, och inte med textens innehåll. Läsbarheten påverkas av en rad faktorer. Bland dem finns textens storlek som även kallas grad, radavstånd som kallas kägel, radlängd, avstånd mellan bokstäver och ord och typsnittets utformning.

Vanligtvis brukar man använda sig av standardtypsnitt i löpande text, som till exempel Arial. Det finns många fördelar med att använda ett standardtypsnitt: människor är vana att se typsnittet, ett typsnitt man är van vid är enklare att läsa. Ett standardtypsnitt är även skapat och genomarbetat för att ge en optimal läsupplevelse. Ett exempel på en webbsida som använder Arial är pokersajten Betsafe. För dem är det viktigt att ha en sajt som går lätt och snabbt att läsa eftersom det underlättar för spelare att navigera på sajten.

Text på webben är en relativt ny företeelse om man sätter den i relation till tryckerikonsten. Det innebär även nya utmaningar. Tryckta material är statiska, vilket innebär att man har kontroll över utseendet. Det är inte möjligt att ha samma kontroll över text som visas på en skärm. Det är även först under de senaste åren som det blivit möjligt att påverka vilket typsnitt en användare ser på sin skärm, tidigare var det beroende av vilka typsnitt som fanns installerade på användarens dator.