Viktigt med starkt varumärke

Brand är det engelska uttrycket för svenskans varumärke och är en viktig del i ett företags position i konkurrensen. Ju starkare varumärke ju större målgrupp kan nås. Med rätt verktyg och en del arbete skapar varumärket associationer till dig och blir i sig din nyckel till framgång.

Vikten av ett starkt varumärke har ökat i takt med att internethandeln expanderar. För att kunna konkurrera om kunder här krävs det att synas och leverera det man lovar. Kunderna behöver inte välja mellan olika alternativ då man vet vad man får av det starka varumärket och bidrar då till ökad tillfredsställelse vid köp.

När vi pratar om varumärken och då speciellt på konsumentvaror kan vi ta exempel på stora och starka brands så som Apple, Coca Cola och Adidas. De satsar varje år väldigt mycket pengar på att upprätthålla sitt varumärke och det lönar sig. Att skapa en koppling till konsumentens identitet och spela på de emotionella fördelarna är en del av detta och kan göra varan viktig för konsumenten och även uttrycka status.

Även för de mindre företaget är det viktigt att jobba fram ett varumärke. Som företag är det väsentligt att ha en profil som den potentiella kunden kan lägga på minnet. En bra Logotyp, snygg och funktionell webbplats, tilltalande förpackning och bra reklammaterial hjälper att bygga ditt varumärke. Enkelt uttryckt, ditt varumärke talar om för din kund vad den kan förvänta sig från dig och din produkt.