Att tänka på vid färgval

Färg gör stort intryck på oss alla. Det finns många kulturella kopplingar till just färg och om man inte tänker efter kan det hända att man förmedlar fel uppfattning eller känslor bara genom färgvalet. Här tittar vi lite kortfattat på vilka kopplingar vi har i västvärlden till olika färger.

färghjul_183385862

Innan vi börjar är det dock värt att påpeka att det alltid finns variation och inget är skrivet i sten. Det är fullt möjligt att förmedla andra känslor än de som är traditionellt kopplade till dem. Det kanske bara kräver mer än själva färgen.

Blå

Det finns en hel del kopplat till färgen blå. Vi har naturligtvis starka kopplingar till både hav och himmel i blått och kan för många därför symbolisera frihet. Men samtidigt är detta en färg man inom medicinen ofta använder på lugnande piller och är även en färg kopplad till depression. På engelska har man till och med uttrycket ”feeling blue” som betyder att känna sig nere. Blå är även färgen för kyla.

Grön

Grön har alltid haft starka naturkopplingar och har genom olika kulturella rörelser även kommit att förknippas med hälsa. Det kanske inte är helt överraskande därför att både Skogsstyrelsen och Apoteket har gröna loggor. Grön är också något som är kopplat till tur i stora delar av västvärlden. Detta gör det ju då till en logisk färg för något som fokuserats på tur i en form eller annan.

Röd

Röd är ofta en extrem färg. Den har väldigt kulturellt starka kopplingar till kärlek, passion, lust, styrka, hastighet och liknande. Men samtidigt är det även förknippat med våld, krig och fara. Det är en väldigt polariserande färg och bör användas med ett tydligt syfte så inte färgvalet misstolkas.

Gul

Gul uppfattas delvis som en väldigt glad färg. Lycka, optimism, hopp och fantasi kan ofta hittas kopplade till gul. Men den kan samtidigt förmedla fara som sjukdom beroende på hur den används. Precis som med röd är det viktigt att använda gul på ett tydligt sätt för att inte skicka fel signaler. Kombinationen gul och röd är också något som ofta används för att dra till sig uppmärksamhet. Detta är anledningen till att vi använder kombinationen på många vägskyltar.

Hemsidor att bli insprirerad av

När inspirationen sviktar och tanken på din egna sida inte bär längre kan du vända blicken mot internet och snygga sidor för att återfå motivationen i ditt egna skapande. Du hittar mängder av olika upplägg och designer som kan verka till att åter väcka lusten för din egna sida. Det är bara att klicka sig fram på olika webbsidor och inspireras.

IKEA kör med ett enkelt och avklätt upplägg för sin sida och är lätt manövrerad och inbjuder till ett besök. Den har klickbara länkar som knappar, text och bilder. Zalando faller också in i samma kategori och inspirerar till köp i sin enkelhet. Betsafe har kastat om färgupplägget, med mörk bakgrund och ljus text, och fungerar tack vare sin enkelhet. Google visar på en ännu mer minimalistisk lösning och enkel design.

Andra exempel på webbsidor med ett lite annat upplägg men som fortfarande är tydliga och väldigt inspirerande är exempel som ELLE som använder sig mycket av bilder i sin grafik och som klickbara länkar. Spotify har kostat på sig en del färg och ger ett lekfullt och enkelt intryck. Trotts färgblock bläddringslister och bilder är sidan förvånansvärt lätt manövrerad och lockar till fortsatt utforskning.

Viktigt med starkt varumärke

Brand är det engelska uttrycket för svenskans varumärke och är en viktig del i ett företags position i konkurrensen. Ju starkare varumärke ju större målgrupp kan nås. Med rätt verktyg och en del arbete skapar varumärket associationer till dig och blir i sig din nyckel till framgång.

Vikten av ett starkt varumärke har ökat i takt med att internethandeln expanderar. För att kunna konkurrera om kunder här krävs det att synas och leverera det man lovar. Kunderna behöver inte välja mellan olika alternativ då man vet vad man får av det starka varumärket och bidrar då till ökad tillfredsställelse vid köp.

När vi pratar om varumärken och då speciellt på konsumentvaror kan vi ta exempel på stora och starka brands så som Apple, Coca Cola och Adidas. De satsar varje år väldigt mycket pengar på att upprätthålla sitt varumärke och det lönar sig. Att skapa en koppling till konsumentens identitet och spela på de emotionella fördelarna är en del av detta och kan göra varan viktig för konsumenten och även uttrycka status.

Även för de mindre företaget är det viktigt att jobba fram ett varumärke. Som företag är det väsentligt att ha en profil som den potentiella kunden kan lägga på minnet. En bra Logotyp, snygg och funktionell webbplats, tilltalande förpackning och bra reklammaterial hjälper att bygga ditt varumärke. Enkelt uttryckt, ditt varumärke talar om för din kund vad den kan förvänta sig från dig och din produkt.